Privacy beleid (op basis van de AVG, voortvloeiend uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679)

Zorg in de buurt gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Zorg in de buurt deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Zorg in de buurt bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Zorg in de buurt houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Zorg in de buurt vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens Zorg in de buurt informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Zorg in de buurt informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Zorg in de buurt informeert patiënten indien Zorg in de buurt bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.