Klachten en of geschillenregelingen
Onze behandelaars doen hun best om u te behandelen op een manier die aansluit bij uw behoeften en verwachtingen. Toch kan het voorkomen dat u hierin wordt teleurgesteld.
 
Externe, onafhankelijke klachtenbehandeling
Wij proberen zo goed mogelijk voor u te zorgen. Toch kan het gebeuren dat u hierover niet tevreden bent. U kunt ons dit laten weten zodat we samen met u kunnen zoeken naar een passende oplossingen. U kunt uw vraag of klacht ook voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert uw klacht met informatie en advies op te lossen en kan u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen u en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden. U bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl.
Voor meer informatie kunt u kijken op https://www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg/
 
De Geschillencommissie
U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat u en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie hierover kijkt u op: www.degeschillencommissiezorg.nl.
 
Algemene leveringsvoorwaarden

Als u bij Zorg in de buurt in zorg komt, maken we afspraken over de behandeling. Daarbij horen ook de algemene leveringsvoorwaarden GGZ.

In deze algemene leveringsvoorwaarden staat niet welke behandeling u krijgt, maar zijn afspraken vastgelegd over rechten en plichten van u als cliënt en de zorginstelling. Bijvoorbeeld op het gebied van informatie, privacy, dossier en kwaliteit van zorg.

De voorwaarden geven met name aan cliënten en hun familie duidelijkheid over wat zij kunnen verwachten van GGZ Zorg in de buurt bij het aangaan van een behandelovereenkomst.

De leveringsvoorwaarden zijn opgesteld door het Landelijk Platform GGz (LPGGz), de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), de Consumentenbond en GGZ Nederland.

Deze Algemene Leveringsvoorwaarden van GGz Nederland zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, Patiëntenfederatie Nederland en Landelijk Platform GGz in het kader van de SER Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg en zijn in werking getreden per 1 januari 2017.

Klik hier voor de algemene leveringsvoorwaarden
 
Bekostiging

Een overzicht van vergoedingen van diverse zorgverzekeraars is te vinden op zorgwijzer.nl onder de volgende link http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/psychologie