De cliëntenraad van Zorg in de Buurt GGZ (ZidB) is een onafhankelijk orgaan dat de belangen behartigt van alle cliënten die zorg krijgen van Zorg in de Buurt. Het doel van de cliëntenraad is een bijdrage leveren aan de bevordering van de kwaliteit van de zorg die ZidB biedt. De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie van ZidB en komt een aantal maal per jaar bij elkaar. De cliëntenraad houdt zich bezig met de volgende onderwerpen:

  • Veranderingen in de zorg van ZidB
  • Randvoorwaarden zoals openingstijden
  • Kwaliteitsbewaking
  • Rechten van de cliënt
  • Behandeling van klachten
  • Dit uiteraard binnen de kaders en de voorschriften opgelegd door de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) van 1996.

 

Aanmelden cliëntenraad?

De cliëntenraad en dus ook Zorg in de Buurt GGZ functioneert op zijn best wanneer er input wordt geleverd vanuit (ex)cliënten van ZidB GGZ. Vanuit hun ervaringen en belevingen kan de cliëntenraad het best adviseren. Deelname aan de cliëntenraad vraagt niet meer van u dan dat u ervaringsdeskundige bent en uw ervaring in wilt zetten voor verdere verbetering van de kwaliteit van de zorg bij ZidB GGZ. Bent u cliënt of cliënt geweest en spreekt het u aan om mee te denken in onze Cliëntenraad?

Heeft u suggesties of ideeën? Wilt u meedenken? Neem dan contact op met:
Cliëntenraad Zorg in de Buurt
Cruquiusweg 1
2102 LS Heemstede
info@zorgindebuurt.org